Poslovni katalog

Medicina, stomatologija, farmacija
Stomatološka poliklinika Ksaver
savska
10000 zagreb centar
Hrvatska
Telefon: 0994836271
Mobitel: 0994836271
Fax: 01 46 77 554
http://www.stomatolog-ksaver.hr stomatolog.ksaver@zg.t-com.hr
Stomatološka poliklinika Ksaver utemeljena 1979,poliklinika za protetiku ,dijagnostiku i RTG,pruža sve vrste stomatoloških usluga,estetske popravke i liječenja zubi i bolesti parodonta,ugradnju implantata,sve vrste protetskih radova uz najmoderniju dijagnostiku,posebnu preventivnu skrb za trudnice,djecu,adolescente,odrasle,osobe treće dobi,isportaše.
Uz tim speijaliste stomatološke protetike i specijalista parodontologije