Lions vinograd dobrote

„Lions vinograd dobrote“

„Lions vinograd dobrote“ nalazi se u srcu vinogradarskog položaja Vukovo,  u vinogorju Srijem, nedaleko od centra Iloka, najistočnijeg grada Hrvatske.

Posebnost jedinstvenog tla, klime i položaja Iloka na Dunavu, te pogodnosti istih za uzgoj vinove loze, prepoznati su još u prapovijesti, u antičkom i rimskom razdoblju te u zlatno doba srednjeg i novog vijeka.

Prvi pisani tragovi o uzgoju vinove loze na ovom području, datiraju iz ilirskoga doba, a u 17. stoljeću  plemićka obitelj  Odescalchi podiže visoko sortne vinograde, modernizira podrum, i prvi puta u Europi na boce stavlja znak – pečat obitelji Odescachi  kao oznaku iznimne kvalitete vina i izvornog punjenja vina na posjedu obitelji.

Novi trendovi u vinogradarstvu i vinarstvu počinju izgradnjom novog podruma – vinarije Iločkih podruma.

Iločki podrumi simbol su očuvanja hrvatske vinske tradicije. Uz posebnu stručnu pažnju, nastaju elegantna i velika vina protkana snagom Dunava i karakterom jedinstvenih položaja Principovac i Vukovo.

Kvaliteta originalnost  i elegancija vina potvrđena su platinom, zlatom, srebrom i broncom istinskih vinskih autoriteta.

 Kroz povijest poznata su i na engleskom dvoru,  služena na proslavi krunidbe kraljice Elizabete II  i svečanostima  vjenčanja drugih članova kraljevske obitelji.

Ciljevi:

Vođeni načelom dobrote, promicanja ekološke svijesti i važnost stjecanja zvanja kao temeljnih vrijednosti naše organizacije ovaj projekt  koji je ostvaren poslovnom suradnjom Lions Kluba Zrinjevac Zagreb, Distrikta 126 Hrvatska i Iločkih podruma d.o.o, Ilok, ima za predstavljanje humanitarnog načina rada Lions organizacije sredinama u kojima Lions klubovi djeluju , senzibiliziranje  javnosti  na korisnost humanitarnog djelovanja radi poticanja obrazovanja, kreativnosti, izvrsnosti,  kao i pomoć socijalno i zdravstveno ugroženih  pojedinca i skupina.

Uzimajući Dunav, najdužu i vodom najbogatiju rijeku u Evropi koja na svom putu do ušća, prolazi kroz  deset zemalja:  Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Ukrajinu i Moldaviju, cilj nam je u projekt uključiti  članove LCI iz navedenih, a  i drugih  zemalja  i na taj način upoznati  ih s ljepotama  Hrvatske, Slavonije, Srijema i  Iloka kao  neotkrivenog  dijela vinske povijesti starog kontinenta.

Aktivnim sudjelovanjem u projektu osiguravati će sredstva za stjecanje znanja  mladih  i primjenu stečenih znanja korisnih za razvoj gospodarstva Istočne Slavonije.

Namjena:

 Sredstva prikupljena akcijom „ Lions vinograd dobrote“  svake će se godine donirati  za ekološke akcije, obrazovanje učenika i studenata agronomskog usmjerenja te u druge svrhe sukladno postavljenim ciljevima humanitarnog djelovanja Lions Clubs Internationa ( LCI).

Kumstvo  trsu u „ Lions vinogradu dobrote „ :

Svaki donator uplatom od 60 € na žiro račun broj:

IBAN: HR3123400091511093704

 SWIFT (BIC) :  PBZGHR2x

 postaje kum jednog trsa i stječe pravo na:

- inox pločicu s imenom i prezimenom,

- darovnicu o kumstvu,

- 6 butelja vrhunskog vina sorte traminac Lions Anima

Svaki član ili prijatelj Lionsa koji je postao kuma/kum trsa vinove loze preuzima obvezu tijekom narednih deset (10) godina donirati i godišnji iznos od 75,00 kn za održavanje vinograda.

Uplatom iznosa od 10 € za jednu godinu održavanja vinograda, ili  60 € za 6 godina održavanja vinograda, svaki donator ostvaruje pravo na jednu butelju ili 6 butelja vina sorte traminac Iločkih podruma, gratis.

Povjerenstvo za Vinograd dobrote D-126 : Đurđa Protić, predsjednica, Ilijana Palčec, Željko Marić, Boris Bajtl, Jozo Berečić, Željko Gucunski i Zlatko Janković-Miloš članovi.