Poslovni katalog

Javne ustanove i institucije
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Hrvatska
Telefon: 0911510820
Mobitel: 0911510820
http://www.sz.uniri.hr ssolaja@sz.uniri.hr