U Solinu održana 4.sjednica Vijeća Guvernera i Vijeća za strategiju D-126

Slika korisnika Zlatko Janković-Miloš
Zlatko Janković... 2 lipnja, 2022 - 07:57

Prema Programu rada Kabineta Guvernera za 2021./2022.godinu, usvojenom na XXVII Konvenciji D-126 u Rijeci, te sukladno čl. 52. Statuta D-126 te na temelju Odluke o osnivanju Povjerenstva - Savjetodavnog vijeća za provođenje strategije Saveza udruga Lions klubova Hrvatske – Lions Distrikt 126 Hrvatska u Solinu je održana 4. Sjednica Vijeća guvernera i 4.sjednica Savjetodavnog vijeća za provođenje strategije Lions Distrikta - 126 Hrvatska u Lions godini 2021./2022. 

Na sjednici je glavna tema bila usvajanje Nacrta STRATEGIJE D-126 HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 01.07.2023. do 30.6.2028 g. koju je Vijećima predložio 2.VDG Milorad Stanić koji je bio na čelu radne grupe za izradu strategije.Na Vijeću je u raspravi sudjelovala većina članova vijeća i iz diskusije je proizišlo nekoliko korisnih prijedloga koji će biti ugrađeni u Nacrt strategije koja će onda biti poslana klubovima na raspravu.

Isto tako je dogovoreno da se napravi upitnik za članove i klubove kako bi se dobilo mišljenje članstva u kom pravcu treba da se dalje razvija naša organizacija.

Još jedna korisna rasprava o lionismu u Hrvatskoj.