Član uprave/odbora Katja Jajaš za godinu 2021/2022