Član uprave/odbora Ivan Štefanić za godinu 2021/2022