Član uprave/odbora Boris Bajtl za godinu 2021/2022