U OSIJEKU ODRŽANA XXIX. KONVENCIJA DISTRIKTA 126 – HRVATSKE

Slika korisnika Zlatko Janković-Miloš
Zlatko Janković... 30 svibnja, 2023 - 09:01

U OSIJEKU ODRŽANA XXIX. KONVENCIJU DISTRIKTA 126 – HRVATSKE

U subotu 27. svibnja 2023. godine s početkom u 10,30 sati u predivnom prostoru NADBISKUPIJSKOG VIKARIJATA u Osijek održana je XXIX. KONVENCIJU DISTRIKTA 126 – HRVATSKE

Prije sjednice prisutne delegate njih 66 i 18 delegata koji su prisustvovali Konvenciji putem Zoom-a domaćini su obradovali nastupom Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Osijek 1862.  te Ivana i Marina Bulića u pratnji profesorice Ivančice Hinek iz Glazbene škole Franjo Kuhač u Osijeku.

Na početku sjednice prisutni se obratio Guverner D-126  Alek Konić i predsjednica LC Mursa Dajana Gašo-Sokač, a pozdravio je Konvenciju i Guverner Rotary D 1913 Ivan Miškulin.

Zatim se prešlo na realizaciju dnevnog reda Konvencije. Nakon podnesenih izvješća i kraće rasprave usvojena su izvješća o radu i aktivnostima Guvernera Aleka Konića i Distrikta 126 Hrvatska u Lions godini 2022/2023.,rizničara Kabineta Zlatka Janković-Miloša o financijskom stanju Distrikta od 01.07.2022. do 30.04.2023. ,Nadzornog odbora D -126, o održanom LEF-u  Zagrebu koji su podnijeli PDG Dražen Melčić i GST Vesna Boinović-Grubić, o donaciji kombija za transplantacijski tim KB Merkur, o radu Leo Distrikta 126 u Lions god.2022./2023. Koji je podnio predsjednik Antonio Spajić, o realizaciji Lions regate Jedrima protiv droge 2023.

Donesene su Odluke o visini članarine D-126 po članu Lionsa, o načinu raspodjele sredstava ostvarenih na regati 2022 te o načinu raspodjele sredstava ostvarenih na regati 2023.

Kao jedan od strateških dokumenata donesena je I STRATEGIJE LIONSA HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2023.-2028. te usvojena  knjiga grafičkih standarda klubova i D-126.

Svi predloženi dokumenti i prijedlozi su usvojeni.

Nakon toga dana je razrješnica dosadašnjem Guverneru i kabinetu i izvršio izbor dosadašnjeg 1.Viceguvernera Milorada Stanića, člana LC Quarneroli Lovran za Guvernera Lions  Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2023./2024. te dosadašnjeg 2.VDG  Roberta Vulića, člana LC Split za 1. Viceguvernera Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2023./2024.

Izbor 2.viceguvernera iz Regije Istok nije održan jer je predložena kandidatkinja je odustala iz osobnih razloga.

Zatim je uslijedilo obraćanje novoizabranog Guvernera Lions Distrikta 126 Hrvatska, Milorada Stanića i prihvaćanje njegovog programa i plana rada za Lions godinu 2023./2024. te prihvaćanje financijskog plana za Lions godinu 2023./2024. kao i dužnosnika u njegovom mandatu na njegov prijedlog.

Utvrđen je i termin sljedeće Konvencije u Čakovcu 24.-26.05.2024 g. uz prezentaciju Željka Palašeka koji je pozvao prisutne u Čakovec.

Zatim je uslijedila zahvala  Guvernera D-126 Aleka Konića i dodjela priznanja za članove D-126 za rad u ovoj Lions godini, a 1.VDG je zahvalio sadašnjem Guverneru i uručio mu prigodan poklon za sve što je učinio u svojoj Lions godini.

Prije Konvencije održana je edukacija za nove predsjednike i tajnike klubova u D-126 i Konvencija Leo distrikta na kojoj je izabrana Ivana Sabljak za buduću predsjednicu Leo Distrikta 126 Hrvatska.

Konvencija je završila druženjem uz objed u predvorju Vikarijata.