Guvernersko obraćanje glede ostvarenja ciljeva Distrikta u Lions godini 2023./24.

Slika korisnika Robert Sedak
Robert Sedak 28 lipnja, 2024 - 22:27

Milorad Stanić,
Guverner Distrikta 126H
Rijeka 28.lipnja 2024.

Dragi članovi Lions klubova iz Distrikta 126,

Slobodan sam obratiti Vam se kratkim pismom, izlažući rezultate našeg ovogodišnjeg rada.

Distrikt 126 H je u ovoj Lions godini, potpuno usmjeren služenju kroz 5 tematskih sjednica iz 5 tradicionalnih fokusa Lionizma (sljepoća i slabovidnost, dijabetes, maligne bolesti kod djece, okoliš i glad) O tim pitanjima se Distrikt, ranijih godina, nije izravno bavio. O ukupnoj aktivnosti znatno je povećan postotak informiranosti prema LCI-u. Sa 42% na 71%.

Distrikt koji se i do sada bavio edukacijama, ove Lions godine napravio je iskorak sukladno osnovnoj misiji LCI-a, a koja se definira kao „Osposobljavanje volontera da kroz Lions klubove služe svojim zajednicama bez financijske nagrade zadovoljavajući humanitarne potrebe pojedinaca i zajednice potičući mir i promičući međususjedsko i međunarodno razumijevanje“. Educirali smo 85 lidera naših Lions klubova kroz dvodnevne edukacije. Izradili smo Knjigu uputa za lions dužnosnike nakon 5 godina pauze.

Doprinos LCIF-u smo podigli za više od 100%, a i povlačenje sredstava za naše projekte iz LCIF-a, isto toliko. Ove godine realizirali smo 3 Projekta: Senzornu sobu za autističnu djecu – LC Sušak Rijeka, a koji je pripreman više od 5 godina; Lions Quest udžbenik - Vještine za adolescenciju – D126 i Medicinsko vozilo za posjet djeci onkološkim bolesnicima – LC Zrinjevac Zagreb i LC Nasta Rojc Bjelovar. U visokoj fazi pripreme je još jedan projekt LC Pula za još 1 sanitarno vozilo.

Medijska prisutnost i naša promocija u javnosti nikad nije bila veća.

Sve prednje rezultiralo je i Membershipom – rastom članstva za 51 neto novih članova na dan 27.06.2024., a što nije zabilježeno u zadnjih 7 godina D126. Ukupno smo svoje ciljeve ostvarili sa 60% više od plana, statistički  gledano iz LCI-a.

U Lions godini na izmaku tradicionalna Regata JPD organizacijski je bila odlična, a financijski najuspješnija u dosadašnjih 25 godina.

Vinograd Dobrote vratili smo LC Zrinjevcu.

Lions Quest Projekt ima 12 licenciranih trenera , provodi se u 5 Županija, osposobljeno je ove godine 296 učitelja tijekom dvodnevne edukacije za provedbu Projekta u osnovnim školama i za rad sa cca 6000 učenika 6. i 7. razreda Osnovnih škola.

Ostali projekti poput Grand Prix, Poster mira, New Voice, Kamp i razmjena mladih i dr. provode se na očekivanom i tradicionalno zavidnom nivou.

Čestitam i zahvaljujem svima koji su doprinosili. Služili smo i ponosimo se time. Dokazali smo da je uspjeh, izbor.

Pa ipak, ima članova koji prednje omalovažavaju, valjda žele vratiti na staro, bilo zato što ne znaju ili ne razumiju da se vrijeme mijenja i da se valja prilagoditi ili su pak jednostavno takvi ljudi.

Mogu oni raditi što hoće. Pisati primjedbe na svaki Zapisnik sa sjednice na kojoj sudjeluju, glasati protiv i glede budućih odluka ili pak telefonski ogovarati po cijelom Distriktu.

Nije lako volontirati uz takve suradnike, ali TRAG koji smo svi zajedno i usprkos oponiranjima ostvarili u ovoj Lions godini, se neće moći izbrisati. Nastavit ćemo sa Guvernerom Robertom Vulićem ploviti zajedno morem dobrote.

Za više o Distriktu pogledajte na web stranicama Lions Hrvatska.

Služenje i ponos
Milorad Stanić, GD 126