Rijeka - LC Rijeka Sušak

Adresa
Sjedište: Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
51000 Rijeka
Klubski ID: 
66069 63981
Potvrdna svečanost: 
15.03.2001.
Tip kluba: 
Lions klub
OIB: 
16083643518
Matični broj: 
1578090
IBAN: 
HR8623400091117016343 (i broj računa za donacije: : HR7823400091510619789)

Regija:

Klub osnovan: 
12.02.2001.
Sastanci
Grand hotel “Bonavia”, HR-51000 Rijeka, Dolac 4
1. i 3. utorak – 19,00
Detaljnije o klubu: