Osijek - LC Mursa

Adresa
A.Stepinca 24 b
31000 Osijek
Klubski ID: 
66069 60753
Potvrdna svečanost: 
27.11.1998.
Tip kluba: 
Lions klub
OIB: 
92243672472
Matični broj: 
1405764
IBAN: 
HR 16 2340009-1110020120
Klub osnovan: 
17.04.1998.
Sastanci
"Ekonomik"31000 Osijek,A.Stepinca 24 b
svaki drugi ponedjeljak u 19 sati
Detaljnije o klubu: