"Neki novi Broadway" i Okrugli stol " Downov Syndrom"

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
petak, 3 prosinca, 2021 - 17:30 do 20:00
Adresa: 
Županijska 27
Vukovar
Hrvatska
U povodu 3. prosinca, Dana osoba s invaliditetom organiziramo međunarodni Okrugli stol o osobama sa syndromom Down.
U programu će biti prvo prikazan dugometražni dokumentarni film bosanskohercegovačkog redatelja Denisa Bojića " Neki novi Broadway" (87 min) .
Potom će uslijediti izlaganje "Tjelesna aktivnost i važnost kontinuiranog rada fizioterapeuta s osobama s Down sindromom".
Okrugli stol i rasprava o multidisciplinarnom pristupu u liječenju, rehabilitaciji i socijalizaciji osoba sa Downovim sy. slijedi nakon pauze.
 
Sudionici Okruglog stola.: Denis Bojić, filmski redatelj, Ivana Azenić Dubravčić, dipl. iur., dr. med. Davor Bandić spec.pedijatar, dr. med. Marko Samardžić Ilić, spec. fizijatar, doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., Zdenka Floršić bacc. physioth., Ines Škrbec, mag. psihologije, Barbara Svetić, dipl. physioth., Željko Đekić, bacc. physioth., Jelica Stjepan, mag. physioth., v. pred., doc.dr. Sanja Gongeta, prof. v.š..
 
Skup je prijavljen u Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj komori fizioterapeuta te će biti bodovan sukladno pravilniku komore.
 
Zbog pandemije i obavijesti Ekspertne komisije Kriznog stožera Ministarstva zdravstva projekcija filma i okrugli stol će se održati u hibridnom obliku. Projekcija filma i Okrugli stol održat će se u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar , a svi zainteresirani bit će u mogućnosti virtualno sudjelovati u radu skupa putem Zoom aplikacije.
 
Iz tehničkih razloga broj sudionika skupa je ograničen na 100 osoba.
 
E-mail za prijavu i dostavu podataka za članove HLK, HKMS i HKF : z.florsic@gmail.com
Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/85165306475?pwd=Y2c4MDBxa01kZVEvLzJvWWFlbWQ2Zz09
 
Organizatori ovog događaja: Lions klub Vukovar i suorganizatori: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Alumni VEVU i UZOSIO Golubica iz Vukovara.