Zahvala PDG-a Šime Nevidala

Dragi moji Lions prijatelji,
U povodu smrti moje Đurđice primio sam od vas, što osobno, što telefonom,
što SMS porukama, što u pismima bezbroj izraza sućuti. Razumijet ćete da
nisam u stanju svima vam pojedinačno odgovoriti i iskreno se zahvaliti na
vašim toplim i iskrenim riječima. Činim to stoga, evo, na ovaj način i još vam
jednom svima od srca zahvajujem ne samo na izrazima sućuti, nego i na
čuvanju uspomene na moju Đurđicu.
Vaš
PDG Šime Nevidal
U Osijeku, 19. ožujka 2018.