Zahvala 1.VDG Vinke Mitrović na uspješnoj edukaciji za dužnosnike u Rastokama

Zahvala 1.VDG Vinke Mitrović na uspješnoj edukaciji za dužnosnike u Rastokama      

Cijenjeni Guverneru, PDG, koordinatori GAT teama, tajniče, predavači  i svi polaznici Edukacije za nove dužnosnike Kabineta Distrikta 126 Hrvatska u lions godini 2020-2021 održane u Rastokama 20. lipnja 2020.

Zahvaljujem vam na izuzetno sadržajno edukaciji kojom ste obogatili naše znanje o lionizmu.  Bilo je malo vremena u Rastokama  da istovremeno podijelimo znanje i emocije, a što nam dokazuje da se češće trebamo viđati. Vjerujem da će biti prilika u ovoj lions godini da stečena znanja učvrstimo i razmijenimo na nekim od slijedećih naših druženja na nivou Regija i Kabineta, kao i za sve one ostale dužnosnike koji ovaj put nisu mogli biti prisutni.

Ova se godina posebno razlikuje od ostalih, predstavlja veliki izazov za sve nas. Unaprijed vam zahvaljujem za sva nastojanja i napore kojima  ćemo zajedno doprinijeti boljitku naše  zajednice te u  godini koja dolazi proslaviti 30 godina lionizma u Hrvatskoj.

Sa štovanjem, Vaša

Vinka Mitrović

Guverner in elect

„Ostajemo zajedno“

Galerija: