VINKA MITROVIĆ - kandidat Regije JUG za 2. Viceguvernericu Districta 126 Hrvatska

VINKA MITROVIĆ,  dipl. iur.                                          
Kandidat Regije JUG za 2. Viceguvernericu Districta 126 Hrvatska
 
Rođena  je 06.kolovoza  1956. godine u Rijeci,  osnovnu školu  pohađala u Dubrovniku i Splitu, a gimnaziju  Marko Marulić završila u Splitu.  Usmjerena prema  društvenim znanostima  diplomirala  je na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Splitu.
 
Radni vijek nakon diplomiranja započela u pravosuđu od 1980. godine do danas, radila kao volonter pripravnik na Općinskom sudu u Splitu, nakon položenog pravosudnog ispita u Zagrebu imenovana  1984. god. za  suca Općinskog suda u Splitu, od 1993.god. do danas obavlja dužnost  suca Trgovačkog suda u Splitu, a privremeno radila kao delegirani sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu u 2006 godini. Višegodišnji rad kao sudac Trgovačkog suda u Splitu  zauzela je posebno mjesto u sudskoj praksi svojim odlukama iz područja pomorskog, trgovačkog  i ovršnog prava.  Vinka Mitrović potiče iz stare splitske varoške  obitelji, poštujući  tradiciju pok. oca posvetila se pomorskom pravu. U poratnim godinama susreće se s pojmom lionizma, a po nagovoru svog profesora sa fakulteta sudjeluje u osnivanju LC Marijan  gdje obavlja dužnost tajnika u više mandata, od 2005. godine  prelazi u lions klub Salona, te je obavljala dužnost tajnika i predsjednika kluba. Osnivač je  lions kluba: LC Luca Šibenik,  LC Dioklecijan Split,  te zajedno sa LC Salona Solin osnivač i kuma kluba LC Ploče  iz Ploča. Obavljala je dužnost tajnika kabineta Guvernera u lions godini 2003./2004.
 
Za uspješan i samoprijegoran rad te  doprinos lionizmu dobitnica  je velikog broja klupskih, distriktualnih i međunarodnih priznanja guvernera , te završila međunarodne treninge za osnivanje klubova i obuku članstva.
Na sjednici Proširenog kabineta u Lovranu nakon potvrde Guvernera Mladena Kajganića kabinet je usvoji kandidaturu Vinke Mitrović za 2.viceguvernericu D-126.
 
Način razmišljanja i djelovanja Vinke Mitrović te njezine  ljudske i moralne kvalitete garancija su kvalitenog  izbora Regije JUG  Vinke Mitrović kandidatkinju za izbor na funkciju za 2. Viceguvernericu Districta 126 Hrvatska.