U Zadru održana 5.sjednica Vijeća guvernera i Vijeća za strategiju D-126 Hrvatska

U sklopu događanja uz XXIV. Konvenciju Lionsa Hrvatske u petak 25.svibnja 2018 g. održana je 5. Sjednica Vijeća guvernera i Vijeća za strategiju D-126 Hrvatska pod predsjedanjem PDG Nade Arbanas. Nakon pozdravne riječi predsjednice DG Mladen Kajganić je podnio izvještaj o aktivnostima Guvernera D-126 za Lions godinu 2017./18., nakon toga je 2.VDG Darko Ćuruvija obrazložio prijedlog Strategije D-126 Hrvatska, a tajnik kabineta Guvernera Zlatko Janković - Miloš je prezentirao osnovne smjernice programa buduće guvernerice D-126 Sanje Paprenjak u njezinoj odsutnosti. Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su podržali izvješća i prezentacije i zahvalili DG Mladenu Kajganiću na uspješnom mandatu guvernera.

Nakon toga IPDG Goran Šarić je izvijestio da je Distrikt 126 za lions godinu 2016./17. dobio nagradu Exellence award od LCI , a svi dužnosnici u distriktu značke koje je on uručio Mladenu Kajganiću, Draženu Melčiću, Darku Ćuruviji i Miloradu Staniću, a naknadno će biti uručena Vesni Boinović-Grubić.

Sastanak Vijeća je zaključila PDG Nada Arbanas prelijepom pričom o humanosti na kraju ovog mandata i čestitala i IPDG Goranu Šariću na prošlom i DG Mladenu Kajganiću na ovom mandatu.

 

 

 

Galerija: