U Trogiru održana 2. Sjednica PKG u LG 2019./20.

U Trogiru održana 2. Sjednica PKG u LG 2019./20.

U Trogiru je održana 2.sjednica PKG u LG 2019./20. Pod predsjedanjem DG Darka Ćuruvije. Na sjednici je sve prisutne pozdravila predsjednica LC Trogir Tatjana Vukman.

Zatim je IPDG Sanja Paprenjak je podinijela izvješće s 1.sjednice kabineta u Vukovaru i pohvalila projekt  "Vinograd dobrote" kao primjer dobre distriktrualne aktivnosti.

DG Darko Ćuruvija je podnio izvješće sa EF u Tallinu , gdje je naša delegacija imala  zapažen nastup, na kojem su promovirane naše Distriktrualne akcije. Ukratko nas je upoznao sa svojim aktivnostima na akcijama klubova (pr. Žlica dobrote) te održanoj edukaciji za Guiding Lionse u Ogulinu itd.

GMT Milorad Stanić o stanju članstva , po zadnjim evidencijama 1233 člana , što je 400 manje nego prije 10 godina. Iako je ova godina +25 , smatra da je u petogodišnjoj  strategiji  cilj +500 članova. Dosadašnji način rada u povećanju članstva nije dobar. Potrebno je aktivirati i educirati direktore za članstvo , te  regionalne koordinatore za članstvo i servis.

PDG Dražen Melčić podnio izvješće o dosadanjim aktivnostima vezano za EF u Zagrebu 2021.god., predstavio  tijela Foruma  i istakao da postoje rokovi aktivnosti do kada se moraju potvrditi tijela.  Za predsjednika Foruma predlaže se Dražen Melčić, Darko Ćuruvija kao direktor programa i Filip Stipančić kao tajnik Foruma. Još nema prijedloga za rizničara , za koje mjesto su dva kandidata, navedeni članovi distrikta + rizničar bi činili Izvršni odbor foruma.Prijedlog  za donošenje odluke o imenovanju Izvršnog odbora je jednoglasno usvojen.

Zbog troškova oko organizacije Foruma jednoglasno je prihvaćen prijedlog da svaki klub tj član uplati po 100 kuna za sljedeće dvije godine tj jednu članarinu više kao doprinos za Forum .  O tome je potrebno da RC i ZC što prije upoznaju predsjednike klubova.

Pod ovom točkom izneseni su planovi koordinatora Distrikta  prisutnih GMT Milorada Stanića i KOO za Leo Distrikt Filipa Stipančića, koji  se osvrnuo na planove GLT Mirjane Cusek Slunjski, koja opravdano nije bila prisutna.

PDG Dražen Melčić  je u ime povjerenstva  za Regatu  pozvao je sve RC, ZC i  predsjednike klubova da se krene sa prijavama za regatu za što su pisma poslana, a prijava se radi na google formu .

Podnesena su izvješća o stanju po klubovima i članstvo  i to RC Regije Jug Tatjane Jukić, RC Regije  Zapad Frano Mika i RC regije Sjever  Kruno Šimunović

Izvješće o Leo distriktu podnio je Filip Stipančić .

DG Darko Ćuruvija  je uručio priznanja za obljetnice i Guidinig  Lione.

Galerija: