U sklopu 1.sjednice PKG-a u Našicama održana edukacija za predsjednike , tajnike i direktore za članstvo klubova

U sklopu 1.sjednice PKG-a u Našicama održana edukacija za predsjednike , tajnike i direktore za članstvo klubova

U Našicama u sklopu 1.sjednice PKG u mandatu 2017./18. održana je i edukacija za dužnosnike klubova u D-126 (predsjednici, tajnici, direktori za članstvo).

Teme i predavači su bili:

Upute za rad dužnosnika u LG 2017-18 Predavač : tajnik kabineta D-126 Zlatko Janković-Miloš

Predstavljanje uloge i  funkcije Distrikt koordinatora za GST (Globalni tim za služenje)

Predavačica: KOO za GST Vesna Boinović Grubić

Zadržavanje (retencija) članstva  Predavač: PDG i KOO GMT Dražen Melčić

Aktivacija članstva  Predavačica: KOO GLT Mirjana Čusek-Slunjski

Edukaciji je bilo prisutno 44 Lionsa i Leića iz 26 klubova koji su sa edukacije otišli zadovoljni sa onim što su od predavača čuli.

Prisutne članove Lionsa pozdravio je i gradonačelnik Našica g.Josip Miletić i zaželio ugodan boravak u Našicama sa nekoliko osnovnih podatka o gradu.

Prisutne je pozdravila i PDG Nada Arbanas i zaželila uspjeh na edukaciji i u radu u klubovima.

Za ovu priliku su tiskani materijali Upute za dužnosnike i Kakve su ocjene vašeg kluba? sa vodičem kroz anketu Kakve su vaše ocjene kluba koja bi se trebala provesti u svakom klubu.

Galerija: