U Karlovcu održan seminar za Leo advisore i predsjednike Leo klubova

U Karlovcu održan seminar za Leo advisore i predsjednike Leo klubova

Na osnovu ukazane potrebe i želje da se unaprijedi rad Leo klubova i poboljša odnos Lions i Leo klubova u Karlovcu je održan seminar za Leo advisore i predsjednike Leo klubova na kjem je bilo prisutno i kompletno rukovodstvo Leo distrikta. Seminar je organizirala GLT Distrikta mirjana Čusek Slunjski, a predavači osim nje su bili i GMT I PDG Dražen Melčić, KOO za Leo klubove i distrikt Filip Stipančić i Marija Repalust predsjednica Leo distrikta. Teme su bile Planiranje i provođenje Leo aktivnosti, Razvoj članstva Leo klubova, organizacija kluba i administracija, LCI resursi, Uloga Leo advisora.

Seminar je po ocjeni sudionika iz Lions i Leo klubova bio izuzetno koristan i uspješan i sigorno će unaprijediti rad Leo advisora i leo klubova.

Galerija: