Prezentacija najvećeg humanitarnog projekta našeg Distrikta, međunarodne regate "Jedrima protiv droge" na LCI Konvenciji u Milanu

Najveći humanitarni projekt našeg Lions Distrikta, međunarodna regata "Jedrima protiv droge" zaslužila je svojom atraktivnošću i vrijednošću za LCI prezentaciju na jednoj od pozornica na međunarodnoj Konvenciji u Milanu.

PDG Dražen Melčić, član organizacionog odbora prikazao je mnogim prisutnima video ovogodišnmje regate i nakon toga prezentaciju u kojoj je prikazao svrhu i cilj, povijest te akcije, kao i rezultate ovogodišnje regate (broj sudionika, financijjske rezultate, korisnike prikupljenih sredstava).

Nakon PDG-a Melčića, prisutnima se motivacijskim govorom obratio i naš PID Bojan Šober, i pozvao ih na sudjelovanje slijedeće godine.

Za vrijeme prezentacije, gotovo svi prisutni hrvatski Lionsi dijelili su letke regate 2020., i razgovarli i odgovarali na mnoga pitanja zainteresiranih gostiju.

PDG Melčić je također ponovio istu prezentaciju na sjednici odbora Euro-Asia, a delegacija koja je bila na domjenku Lions Multidistrikta Njemačka imala je mali štand na kojem su imali priliku prezentirati video regate, dijeliti letke i razovarati s mnogobrojnim gostima.

Opća procjena je da će sudjelovanje na ovoj Konvenciji i sve prezentacije polučiti sudjelovanje 5-7 novih posada. 

Galerija: