Predavanje "Vrijednosti volontiranja" u organizaciji Lions kluba Split

VOLONTIRANJE KAO VRIJEDNOST DRUŠTVA I POJEDINCA

Predavanje "Vrijednosti volontiranja" u organizaciji Lions kluba Split  

​Osobitosti neplaćenog, nekarijerističkog, neprofitnog, slobodno izabranog djelovanja koje se javlja u različitim oblicima, sumirala je Duška Milinković na predavanju "Vrijednosti volontiranja", održanom 20. prosinca 2016. u organizaciji Lions kluba Split.​ Duška Milinković je defektologinja- socijalna pedagoginja, s bogatim radnim iskustvom u više nevladinih organizacija, trenutno zaposlena kao programska koordinatorica Lige za prevenciju ovisnosti Split. I sama volonterka, ali i koordinatorica Volonterskog centra, prava je osoba da prezentira društveni i povijesni kontekst volontiranja, zakonodavnu podlogu i management volonterskih aktivnosti na poziv predsjednika LC Split, Marka Hella. Koliko god slušateljstvu bile poznate vrijednosti volontiranja s aspekta humanosti i služenja zajednici, jer to i jest bit globalnog i lokalnog djelovanja Lionsa, korisno je bilo čuti o prilično opsežnoj zakonskoj regulativi volontiranja kojom su prava i obveze te etički standardi volontera, organizatora volonterskih aktivnosti ali i osoba kojima volonteri nesebično daruju svoje vrijeme, precizno definirani.

Višestruke su vrijednosti volontiranja. Volonterstvo društvo obogaćuje novim vrijednostima, većom građanskom odgovornošću i solidarnošću, razvija kreativnost i toleranciju te pridonosi boljoj kvaliteti života i humanijem društvu. Međutim, volontiranje obogaćuje i same volontere kroz razvijanje samopoštovanja, empatije i razumijevanja za društvene probleme te im daje mogućnost za stjecanje novih znanja i prvih profesionalnih iskustava, a uz to pridonosi prevenciji poremećaja u ponašanju kod mladih. ​Kroz volontiranje ljudi razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine te proširuju svoje socijalne krugove. U konačnici, osjećaju zadovoljstvo zbog korisnog provođenja slobodnog vremena. Pri tom je istaknula kako su volonterske aktivnosti sve traženija stavka u životopisima jer predstavljaju dodatnu vrijednost, naročito u zemljama razvijene demokracije.​​

Duška Milinković je​​ ​prezentirala kako se promoviraju volonterske aktivnosti, educiraju potencijalni volonteri te predstavl​jaju udruge koje služe kao spona između volontera i osoba koje su u potrebi za njihovom pomoći.​ Samim time je dala i neke ideje kako uključiti volontere kao vanjske suradni​ke Lions klubova kroz lionski volonterski rad na više razina.

 

Galerija: