Održana 2. Sjednica kabineta D-126 DG Vinke Mitrović u LG 20./21.

Održana 2. Sjednica kabineta D-126 DG Vinke Mitrović u LG 20./21.

Dana 9. Srpnja 2020 g. sa početkom u 20,00 sati  putem aplikacije Zoom održana je  2. Sjednicu kabineta Guvernerice Vinke Mitrović u LG 2020./21.

Nakon uvodnih riječi DG Vinke Mitrović u konstruktivnoj raspravi dogovoren je način rada kabineta i termini sastanaka putem Zoom-a. Analizirano je aktualno stanje u distriktu i klubovima i dogovoreni neposredni operativni zadaci RC i ZC te ostalih dužnosnika u distriktu prema klubovima koji pokazuju znakove neizvršavanja obveza, smanjenja broja članstva, malog broja akcija i nesudjelovanja u akcijama distrikta.

Svi koordinatori područja su iznijeli podatke o mogućim grantovima u LCI i LCIF-u te je dogovoreno da se pripreme za apliciranje za grantove GLT, GMT,GST, COVID te Leo distrikt pri čemu je potrebno pridržavati se rokova za apliciranje.

Kabinet će nastaviti sa praksom sastajanja sa Zoom-om jer je se to pokazalo kao efikasan način operativnog dogovora za rad ovog tijela D-126.