Obraćanje guvernera Mladena Kajganića na kraju mandata: Hvala vam Anđeli!

HVALA VAM ANĐELI!

Dragi Lions prijatelji, anđeli humanosti,

iza nas je još jedna lions godina u kojoj smo zajedno ostvarivali vizije, misije i ciljeve naše organizacije. Osobno smatram da smo u tome uspjeli i puno uradili!

Moja je želja bila da predsjednici klubova, zona, regija, ali i svi članovi naše organizacije, stvore i pojačaju atmosferu i entuzijazam, i u tom pozitivnom ozračju kreiraju i realiziraju korisne i lijepe humanitarne akcije. Moje 184 posjete akcijama 59 lions klubova u Hrvatskoj, kao i druženje sa leićima u više navrata, motivirale su članove na još snažniju aktivnost i veću povezanost!

Potaknuta je aktivnost klubova koji su u dužem vremenskom razdoblju imali poteškoće, ojačana je aktivnost i primljeni su novi članovi, a Distrikt već drugu godinu za redom ostvaruje pozitivan rast članstva. Bogatiji smo za još jedan LC Slava Raškaj u Zagrebu!

Distriktualne aktivnosti: Kamp mladih, Sportske igre u Zadru, Poster mira, Grand Prix, okupile su veliki broj sudionika. XX. Regata Jedrima protiv droge okupila je 450 lionsa iz 14 zemalja svijeta. Akcije pojedinih klubova prerasle su regionalni karakter i na njima sudjeluju i druže se lionsi iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja. Sudjelovali smo na mnogobrojnim Lions međunarodnim forumima, družili smo se sa klubovima i distriktima drugih zemalja.

Posebnu obvezu imali smo prema mladima i stvaranju uvjeta za njihovo djelovanje. Uloga Distrikta i osnivača LEO klubova bila je potpora u planiranju i realizaciji njihovih aktivnosti.

Vijeće guvernera i Vijeće za provođenje strategije, osim redovno održanih sjednica, pripremili su prijedlog Strategije za 2018. – 2023. godinu. Time su, u skladu sa brzim promjenama u organizaciji i svijetu u kojem živimo, utvrđeni pravci daljnjeg djelovanja Distrikta i Lions organizacije u Hrvatskoj. Edukaciji je posvećena posebna pažnja!

Kao Lions tim razvijali smo naš Distrikt na zadovoljstvo svih naših članova!

MI, anđeli humanosti postojimo i djelujemo da bismo vratili osmijehe na lica životno zakinutih, nesretnih, bolesnih, talentiranih bez potpore za postizanje vrhunskih uspjeha. MI dajemo sebe za njihov bolji i humaniji život. Dajemo im osjećajnost, ljubav, pozitivnu energiju, nadu i materijalnu potporu. A nama ostaje osjećaj da smo nekome pomogli prijeći prepreku koju sam ne bi mogao savladati, ostaje nam ponos i zadovoljstvo našega međusobnog druženja.

Mandat završavam sa 185 posjetom jednoj lions aktivnosti i to Kampu mladih u Istri!

Hvala svim lionsima Hrvatske na prekrasnom služenju u zasigurno posebnoj i akcijama bogatoj Lions godine! Služimo kao anđeli humanosti!

Mladen Kajganić, guverner D 126 Hrvatska

 

DodatakVeličina
XXIV Konvencija Saveza udruga Lions klubova.docx30.69 KB
Galerija: