Objavljena brošura „Ja to mogu“ – doprinos LC „Zrinjevac“ u borbi protiv dijabetesa

LC „Zrinjevac“ je prošlogodišnjom humanitarnom akcijom pod nazivom „Glazbom protiv dijabetesa“, koncertom Radojke Šverko u Preporodnoj dvorani HAZU, prikupio sredstva kojima je sufinancirano tiskanje edukativne brošure „Život s dijabetesom tipa 2“ s ciljem skretanja pažnje javnosti na rizike nastanka šećerne bolesti. Brošura koja je ovih dana izašla iz tiska, tiskana je u 20.000 primjeraka i biti će distribuirana u centre za dijabetes i udruge, a služiti će i kao materijal za edukaciju koji će se davati oboljelima od šećerne bolesti i članovima udruga.

Brošura je besplatna i može se nabaviti preko  Ureda Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Ilica 48/II, Zagreb ili putem telefona broj: 01/4847807.

We serve!

 

Galerija: