MEĐUNARODNO NATJECANJE GLAZBENE MLADEŽI ZA XXIV. GRAND PRIX 5.-7.TRAVNJA 2018. GODINE

XXIV.Grand prix - finalno takmičenje Rijeka

 

Lions Clubs International

Lions klub Rijeka i Distrikt 126 – Hrvatska 

Priređuju 

MEĐUNARODNO NATJECANJE GLAZBENE MLADEŽI ZA

XXIV. GRAND PRIX

5.-7.TRAVNJA 2018. GODINE

GRAND PRIX  -  5,000.00 kn

 2. NAGRADA  -  2,500.00 kn

 3. NAGRADA  -  1,000.00 kn 

PRIX LC RIJEKA  -  1,500.00 kn

Nagrada LC Kontesa Nera (mjesec dana boravka u glazbenom kampu „The Sound of Music“ u Austriji); Nagrada Koncertne direkcije Zagreb; Nagrada Kvarteta Rucner (nastup s Kvartetom u sezoni 2018./2019); Nagrada Hrvatske glazbene mladeži; Nagrada Zajednice Talijana Rijeka

SVEČANI KONCERT FINALISTA

Nedjelja, 7. travnja 2017. u 18.00 sati

Hrvatski kulturni dom na Sušaku-Rijeka