Lions klub Poreč dodijelio humanitarne pomoći udrugama koje skrbe o potrebitima

Na sjednici Lions kluba Poreč od 17.12.2013.god. na  Prijedlog Komisije za dodjelu donacija donesena je odluka o dodjeli donacija iz sredstava prikupljenih na Humanitarnom balu Lions kluba Poreč. Svi primatelji donacija podnijeli su zahtjeve za programe koji će biti od koristi za njihove članove. Donacije su za materijal ili prehrambene artikle te  će dobro doći Udrugama i njihovim članovima za uspješniji rad u 2014 g ili pomoć u svakodnevnim potrebama.

Donacije su dodijeljene; Društvo invalida Poreč  5.000,00 kn, Udruga za skrb oboljelih od celijakije 3.000,00 kn ,Društvo distrofičara Istre  3.000,00 kn ,Sigurna kuća Istra 2.000,00 kn,Udruga slijepih i slabovidnih Istarske županije-pod. Poreč 3.000 kn,Udruga udomitelja Istarske županije3.000,00 kn ,Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun 1.000,00 kn,Centar za inkluziju  Poreč 1.200,00 kn,Komuna Cenacolo 1.000,00 kn , Društvo tjelesnih invalida Pazin 3.600,00 kn , Društvo za inkluziju Pazin 2.000,00 kn,Humanitarna akcija „Volim Istru“  1.000,00 kn,Dječji vrtić „ Smiješak“  1.000,00 kn.Pomoć je dodijeljena i jednoj obitelji teškog imovnog stanja iz Pazina 2.000,00.Sve pomoći se dodjeljuju u skladu sa novim zakonom o humanitarnoj djelatnosti o čemu će se podnijeti izvješće državnim institucijama.

Jedna od donacija su i poklon bonovi od 100 kn po članu Udruzi slijepih i slabovidnih Istarske županije – podružnici Poreč. Bonove su Lionsi uručili u njihovim prostorijama uz jednu partiju pikada prilagođenog za slijepe. Naravno da su pobijedili članovi Udruge. Pikado nije u najboljem stanju pa se pozivaju ljudi dobre volje koji mogu pomoću u njegovom popravku da se jave u Udrugu ili Lions klubu Poreč. 

Lions klub Poreč se zahvaljuje mnogobrojnim donatorima koji su omogućili ove donacije.