Lions klub Agram pomaže Centru za rehabilitaciju Orlovac

Lions klub Agram je u listopadu 2017 organizirao stručnu pomoć kod procjene stanja kuhinje Centra za rehabilitaciju Orlovac u Zagrebu nakon njihovog preselenja u objekt na Ksaveru.  Ekspert za sigurnost hrane je detaljno pregledao kuhinju, instalacije, skladišta, te procese pripreme i podjele hrane štićenicima Centra za rehabilitaciju.  Uz nekoliko korisnih savjeta otkriven je i kvar na aparatima linije tople hrane, za koji će LK Agram potražiti rješenje.

Okvirna vrijednost stručnog pregleda je 750 Kn.