Lions kamp mladih – Organiziran posjet Poreču u sklopu kojeg je organizirana humanitarna akcija polaznika kampa

Lions kamp mladih – Organiziran posjet Poreču u sklopu kojeg je organizirana humanitarna akcija kampera

Danas su polaznici kampa došli u posjet Poreču ali sa posebnim ciljem i zadatkom , održati svoju nekima prvu humanitarnu akciju kako to čine Lionsi i leići. U suradnji sa OŠ Poreč koja je osigurala potrebni materijal polaznici  kampa su očistili od hrđe i zatim obojili ulazni dio ograde OŠ Poreč čime je ograda dobila svježi izgled.

Nakon ove fizičke aktivnosti krenuli su u turistički obilazak Poreča u koji ih je vodio Boris Jugovac , a zatim ih je i primio i Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić koji ih je pozdravio i upoznao sa Gradom Porečom i njegovim karakteristikama.

Zadovoljni i sretni učinjenim svojim rukama uputili su se u kamp u Lanternu…

Galerija: