LC Zagreb primio šest novih članova i postavio spomen ploču "Pahulji dobrote"

LC Zagreb primio šest novih članova i postavio spomen ploču "Pahulji dobrote"
 
Prvi sastanak Lions Klub ZAGREB održao je 28.09.2017. godine, kada je organiziran svečani prijem novih članova, sastanku je bila nazočna Viceguvernerica Sanja Paprenjak. Predstavili su se slijedeći novi članovi: Borislav Belev, Marin Filipović, Leo Alan Pleština, Igor Šaravanja i Mislav Vrsalović, a na drugom sastanku održanom 12.10.2017. primljen je svečano i Domagoj Frntić. Tako Lions Klub Zagreb sada ima 44 članova. U privitku su fotografije s tih događanja. Na prvom sastanku, prošlogodišnji Predsjednik Leo Dolezil, predao je dužnost novom Predsjedniku, a 27 Predsjednik Kluba Ante Višić dobio je svečani Predsjednički lanac, kao prvi Predsjednik u Klubu. Dana 06.10.2017. Lions Klub Zagreb postavio je na Sljemenu na skijaškoj kućici Medvešćak spomen ploču o ovogodišnjem osnutku „Skijaškog kupa“ – PAHULJA DOBROTE, koji je održan u veljači 2017. godine i nadamo se da će postati tradicionalan i međunarodni, sa humanitarnim ciljevima. Tokom drugog sastanka Predsjednik Kluba predložio je program rada Kluba u novoj Lionističkoj godini u kojoj će se sigurno odvijati akcije: Adventska kućica, Pahulja dobrote, Žlica dobrote i još niz događanja koja će pokazati brigu o najpotrebnijima, kao i o potrebama zajednice u kojoj živimo.
Izvješće sastavio i oslikao Branimir tajnik (14.10.2017.)
 
Galerija: