LC Vukovar: "Zlatna dob II"

U županijskoj vijećnici u Vukovaru, 28. veljače 2018. godine održan je okrugli stol pod nazivom "Prava osoba treće životne dobi" u organzaciji Udruge žena Vukovar.  Predstavnici Lions kluba Vukovar sudjelovali su u radnom dijelu ovog pozivnog sastanka koji se provodi u okviru projekta "Zlatna dob II".
 
Okrugli stol organiziran je s ciljem povezivanja i umrežavanja institucija i organizacija koje se bave osobama treće životne dobi te prikupljanja informacija za izradu brošure o pravima osoba treće životne dobi.
U uvodnom dijelu koordinatorica udruge predstavila je projekt prisutnima te govorila o izradi i sadržaju nove brošure o pravima osoba treće životne dobi nakon čega je riječ prepustila ostalim sudionicima okruglog stola koji su dali konstruktivne prijedloge koje ćemo uvrstiti u novu brošuru o pravima osoba treće životne dobi.
 
Na okruglom stolu predstavljen je projekt Lions kluba Vukovar "Halo pomoć"  koji je dostupan starijim, nemoćnim i bolesnim osobama u gradu Vukovaru, a također su  predstavljena prava koje se odnose na osobe treće životne dobi, a ostvaruju se preko CZSS, jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i sve mogućnosti koje dodatno podržava lokalna zajednica.
 
U prethodnoj brošuri koju je izdala Udruga žena Vukovar, Halo pomoć je bila predstavljena kao jedan od oblika izvaninstitucionalne skrbi u Vukovaru.
 
 
 
Vaš LC Vukovar
Galerija: