LC Vukovar: Dobro je činiti dobro

Svjetski dan hrane  svake se godine obilježava 16. listopada, na dan kada je 1945. godine  unutar Ujedinjenih naroda (UN) osnovana Organizacija za prehranu i poljoprivredu.
Svjetski dan hrane na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini pruža mogućnost za razvoj dijaloga i unapređivanje solidarnosti. Ljudska i kulturalna domišljatost te ispravna vizija kroz međusobnu suradnju i pomaganju može zasigurno dovesti do napretka u osiguravanju dostatnosti hrane za sve one kojima je hrana nužno potrebna.
Stoga smo mi, Lions klub Vukovar donirali 10 paketa hrane za 10 potrebitih obitelji u ruralnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije i  time jos jednom dokazali da je dobro činiti dobro.
 
Vaš LC Vukovar
Galerija: