LC Slava Raškaj uspješno zaključio staru i započeo novu godinu

Ženski Lions klub Slava Raškaj u novu je godinu ušao novom uspješnom akcijom! U suradnji sa Zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija 21. siječnja organizirao je humanitarnu izvedbu predstave Faraon iz Ilice je mrtav! Zahvaljujući angažmanu članica kluba Slava Raškaj  i podršci ostalih Lions klubova u prodaji karata gledalište Komedije te je večeri bilo puno, a u odličnoj predstavi i posebno nadahnutoj izvedbi uživali su mnogi članovi obitelji, kolege i prijatelji Lionsa. Prodajom ulaznica prikupljeno je 9.885,00  kuna koje će klub Slava Raškaj donirati Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj za nabavku didaktičkih pomagala.  Centar pomaže djeci oštećena sluha, s poremećajem govorno-jezične komunikacije, s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja te djeci s višestrukim teškoćama, od rođenja do 30. godine života.

 

Prethodnu 2018. klub Slava Raškaj zaključio je božićnom akcijom u sklopu koje su članice četirima socijalno ugroženim zagrebačkim obiteljima s više djece pripremile i darovale blagdanske poklon pakete. Tom akcijom blagdani nisu uljepšani samo darovanim obiteljima već i samim članicama. Jednoglasno su zaključile da su tople poruke i velika zahvalnost primatelja donacije bile najbolji poklon koji su članice kluba Slava Raškaj dobile za Božić.      

Galerija: