LC Rijeka u akciji prikupljanja hrane za socijalnu samoposlugu

LC Rijeka u akciji prikupljanja hrane za socijalnu samoposlugu

LC Rijeka je sudjelovala u velikoj akciji prikupljanja hrane za Socijalnu samoposlugu "Kruh Sv. Elizabete" na zajedničkom punktu na Veleučilištu u Rijeci.

 

 

Galerija: