LC LENUCI U SLUŽBI EKOLOGIJE!

Članica LC LENUCI izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura sudjelovala je na okruglom stolu o Tehnologijama obrade otpada i novim ciljevima EU.

Njena poruka je jasna: "Otpad je naša odgovornost koja daje jasnu zadaću i nameće potrebu za rješavanje problema. Dugujemo to samima sebi i prirodi koja nas okružuje."

We serve

LC LENUCI