LC Delnice G.Kotar -jabuke za socijalno ugrožene

LC Delnice G Kotar donirao je 120 kg jabuka za 73 socijalno ugrožene osobe na području Grada Delnica,Općina Fužine,

Lokve,Mrkopalj,Skrad,R.Gora,B.Moravice o kojima brinu članice Udruge "Žar " iz Delnica