LC Đakovo u akciji“Dobro je činiti dobro“

LC Đakovo u akciji “Dobro je činiti dobro“

U povodu proslave dana grada Đakova LC Đakovo je organizirao već tradicionalnu akciju "Dobro je činiti dobro" .

U akciji sudjeluju udruge građana, stranke, sportski kolektivi , vrtići, škole,.......koje prodaju različite proizvode, a sav skupljeni prihod ide

udruzi koja pomaže djeci Đakova kojima je pomoć potrebna.

I Lions Club Đakovo je, kao i svake godine, podržao i sudjelovao u ovoj akciji. Naši vrijedni članovi su prodavali vruće, ukusne pizze i

prikupili znatna sredstva koja su uplaćena na račun udruge za djecu.

Jako nas je razveselio posjet našeg dragog guvernera Mladena Kajganića i našeg predsjednika regije Joze Berečića koji su nas došli pozdraviti i podržati našu akciju.

tajnik LC Đakovo Petar Čurić 

Galerija: