LC Buga Đakovo – Ručak sa slijepim i slabovidnim osobama

LC Buga Đakovo – Ručak sa slijepim i slabovidnim osobama

16.3.2019 članice LK Buga održale su svoju tradicionalnu akciju Ručak sa slijepim i slabovidnim osobama. Obzirom da se ova naša akcija  održava već 19 godina, članovi Udruge slijepih i slabovidnih osoba naše županije dodijelila je Priznanje za predan

rad i brigu o njihovim članovima. Na ručku je bilo 20 članova Udruge,te predsjednik i tajnik županijske udruge. U ugodnoj i opuštenoj atmosferi Buge su imale prigodudružiti se s članovima  i upoznati sa sa njihovim problemima,te ponuditi pomoć.

Galerija: