Guverner Mladen Kajganić prisustvovao je redovnom sastanku LC Mursa

Večeras u Osijeku je održan redovni sastanak LC Mursa gdje su na DR bili dogovori oko narednih aktivnosti i humanitarnih akcija LC Mursa.Sastanku su prisustvovali DG Mladen Kajganić i RC Jozo Berečić.DG je u svom obraćanju Mursicama pohvalio njihov rad i istaknuo da su one jedan od stožernih klubova u našem distriktu i da su one prave Anđelice humanosti,zatim je istaknuo nekoliko ciljeva u svom mandatu guvernera a jedan je i obići sve klubove u distriktu, što ovim posjetom se realizira.

Nakon sastanka je održana mala zakuska koju su priredile same članice gdje je bilo svega u izobilju.Baš kao i uvijek u našoj Slavoniji.

Galerija: