Guverner i GST Željko Gucunski sudjelovali u sastanki ALC

Guverner distrikta D 126 Hrvatska, Darko Ćuruvija i GST Željko Gucunski sudjelovali su na sastanku Borda Alpine Lions Cooperation (ALC).

ALC je asociajacija distrikata Italije (MD 108 Ta1, Ta2, Ta3, Ib1), Njemačke (MD 111 BS, BO), Austrije (MD 114 W, M) te Slovenije D 129. U fazi prijema su i Distrikt Švicarske, kao i distrikt zapadne Fravcuske.

Naši predstavnici prihvaćeni su u statusu promatrača slijedećih godinu do dvije dana bez obaveza. Ujedno smo iskoristili priliku da predstavimo nađ distrikt, kao i naših 5 najvažnijih projekata.

ALC je inače asocijacija koja, kroz doprinost distrikata od 2 € po članu, podupire nacionalne distriktualne prijekte sa iznosima i do 20.000 eura. Trenutno najznačajniji projekti su "Projekt Martine", školovanje pasa vodiča za slijepe osobe i t.d.

Slijedeći susret je u Aosti 25/26 travnja 2020., a jedna od aktivnosti je i susret u Roveretu 8 i 9 svibnmja 2020.

Galerija: