Dr. Darko Ćuruvija imenovan guvernerom Lions Distrikta 126 Hrvatska

Dr. Darko Ćuruvija, član LC Opatija, je na međunarodnoj Konvenciji službeno imenovan Guvernerom Lions Distrikta 126 Hrvatska.

Kao što je prema statutu LCI-ja, sve Guvernere je imenovao novo izabrani međunarodni predsjednik LCI, Koreanac Dr. Jung Yul Choi.

Želimo našem novm Guverneru puno zadovoljstva i uspjeha kao i ostvarenje svih postavljenih ciljeva u njegovoj Lions godini!

Galerija: