DG Mladena Kajganića sa članovima užeg kabineta i LC Karlovac primio Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić

U povodu sjednice proširenog kabineta održane u Karlovcu DG Mladena Kajganića sa članovima kabineta i članovima LC Karlovac primio Gradonačelnik Karlovca damir Mandić sa suradnicima.u razgovoru Guverner je informirao Gradonačelnika o aktivnostima Lionsa i o suradnji Lionsa sa lokalnom zajednicom i potrebi suradnje sa gradskom upravom u ostavrivanju programa LC Karlovac.Gradonačelnik je obećao podršku ostavrivanju plana i programa rada LC Karlovac i zahvalio na odabireu Karlovca kao mjesta održavanja sjednice kabineta.

Galerija: