Delegacija D-126 i LC Tuzla na grobu PDG Jusufa Šehanovića

U povodu obilježavanja djelovanja 20.god Lions kluba Poreč u Poreč je došla delegacija LC Tuzla iz BIH na čelu sa ZC Sabina Mujezinovic.Tim povodom delegacija D-126 na čelu sa DG Mladenom Kajganićem i članovi LC Tuzla su posjetili grob našeg PDG Jusufa Šehanovića , bivšeg predsjednika LC Poreč i osnivača LC Tuzla.

U D-126 i LC Poreč je smrću PDG Jusufa Šehanovića ostala je jedna velika praznina, ali sjećanje na njega nije izbjedilo.

Galerija: