Delegacija D-126 boravila na Mediteranskoj konferenciji u Antalyia

Naša delegacija boravila na Mediteranskoj konferenciji u Antaliji

U periodu od 15. do 18. ožujka održana je u Turskoj (Antalya) 21. konferencija Lionsa Mediterana. Na njoj je bio nazočno 288 Lionsa iz 24 zemlje. Posebni gosti bili su i međunarodni predsjednik Dr. Naresh Aggarwal i nastupajuća međunarodna predsjednica za godinu 2018/2019. Dr. Gudrun Yngvadottir.

Hrvatski distrikt predstavljao je IPDG Goran Šarić sa suprugom Sanjom, kao član odbora i hrvatski delegat za period 2017/2019. Konferenciji je nazočila i GST Vesna Boinović-Grubić.

Nakon svečanog otvaranja i parade zastava 16. ožujka konvencija je započela rad pozdravnim govorima, sastankom sa LCIF-om, komitetom Europa-Afrika, te inicijativom za osnivanje tzv. 'specijalističkih klubova'.

Predavanja prve teme konferencije odnosila su se na gospodarstvo, okoliš i lokalni proizvode. U isto vrijeme održan je i okrugli stol na temu 'Global Action Team'.

Nakon toga održana je i formalna sjednica odbora ('Mediterranean Solidarity Observatory'), na kojoj je odano posebno priznanje za rad i doprinos odboru i konferenciji našem IPDG Goranu Šariću.

Dana 17. ožujka konferencija je započela radom sa drugom temom 'Mediteranski Lionsi za migrante', u sklopu koje je nastupio i IPDG Goran Šarić s predavanjem naslovljenim 'Young Lions and Immigrants'.

Toj gorućoj temi bila je posvećena posebna pažnja, osobito od delagata Turske i Libanona gdje se nalazi najveći broj izbjeglica, te Italije i Hrvatske.

Slijedeća grupa predavanja bila je na temu: 'Mladi zastupaju kulturu mira pomažući svojoj društvenoj zajednici', gdje se puno govorilo o većem sudjelovanju mladih u aktivnostima Lionsa, jer na njima leži budućnost naše organizacije. Nakon toga je uslijedilo druženje sa međunarodnim predsjednikom i dopredsjednicom.

GST Vesna Boinović Grubić je na konferenciji uspješno prezentirala našu regatu, za koju smo dobili mnoge zainteresirane i mnoga obećanja za dolazak u slijedećoj godini.

Sve je završilo svečanim zatvaranjem i dodjelom nagrada organizatorima ovog izuzetnog lionističkog događaja.

Bila je to još jedna uspješna konferencija u ovim teškim vremenima koje potresaju 'Mare Nostrum', sa nedvosmislenim prikazima loše situacije u kojoj se danas nalazimo, no s puno optimističkog gledanja na budućnost, pogotovo imajući u vidu Lionse koji samoprijegorno rade na ublažavanju i otklanjanju tih teškoća.

Slijedeća konferencija predviđena je za ožujak 2019. u Libanonu (Beiruth), i delegati će u slijedećem razdoblju koordinirano pristupiti pripremanju njenog programa i razradi konkretnih zadataka.