Danas je dan bijelog štapa - Međunarodni dan slijepih

Međunarodni dan slijepih - Dan bijelog štapa