Članovi LC Popovača završili akciju prikupljanja i zbrinjavanja starih baterija

Zbrinjavanje starih baterija u reciklažnom dvorištu u Kutini

30. lipnja 2018, Popovača - Članovi LC Popovača i njihovi prijatelji su završili akciju prikupljanja i zbrinjavanja starih baterija. Tijekom akcije je prikupljeno i zbrinuto preko 1300 baterija raznih oblika.

Galerija: 
Zbrinjavanje starih baterija u reciklažnom dvorištu u Kutini
Zbrinjavanje starih baterija u reciklažnom dvorištu u Kutini
Zbrinjavanje starih baterija u reciklažnom dvorištu u Kutini