Članice Lions Kluba Luca su uoči božićnih blagadna tradicionalno prodavale kolače.

Članice Lions Kluba Luca  su uoči božićnih blagadna tradicionalno prodavale kolače.    
Prihod od humanitarne prodaje namijenjen je Savjetovalištu Odjela za zaštiti mentalnog zdravlja ZJZ Šibensko-kninske županije za provođenja programa prevencije ovisnosti u osnovnim školama pod nazivom "Trening životnih vještina". Trening životnih vještina je program primarne prevencije rizičnih ponašanja(pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga) koji se temelji na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u razvoju ovih ponašanja i to kao preventivni i kao rizični faktori.
 
Galerija: