Aktivnost lions klubova nije zamrla ni u doba korone

Aktivnost lions klubova nije zamrla ni u doba korone

LC Zagreb i LC Kaptol su ovih dana održali svoje sastanke putem on line komunikacije koristeći moderne načine komuniciranja putem  besplatne aplikacije za održavanje sastanaka i konferencija ZOOM koju svaki član može skinuti na internetu. Sastanak se zakazuje putem maila u određen termin i svi članovi se mogu vidjeti međusobno i održati sastanak ako i kada se nađu u istoj prostoriji.

Na sastancima su donesene odluke o pokretanju nekih humanitarnih akcija o kojima će izvijestiti klubovi.  Svakom slučaju dobar način komunikacije i za doba bez korone.

Galerija: