1.sjednica PKG D-126 Hrvatska u Našicama, 01. - 03. rujna 2017 .