Rijeka - LC Rijeka

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Turina, Nikola
Turina, Nikola Predsjednik
Slika korisnika Bognolo, Dario
Bognolo, Dario Prošlogodišnji predsjednik
Slika korisnika Sinčić, Olga
Sinčić, Olga 1. dopredsjednik
Slika korisnika Zambelli, Sanja
Zambelli, Sanja 2. dopredsjednik
Slika korisnika Manjgotić, Dijana
Manjgotić, Dijana 3. dopredsjednik
Slika korisnika Šober, Bojan
Šober, Bojan Ceremonijar
Slika korisnika Šober, Olga
Šober, Olga Član Predsjedništva
Slika korisnika Šober, Olga
Šober, Olga Čuvar pečata
Slika korisnika Baretić, Ratko
Baretić, Ratko Direktor za članstvo
Slika korisnika Ban, Anita
Ban, Anita Rizničar
Slika korisnika Šober, Bojan
Šober, Bojan Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 053558
Adresa: 
Lions klub Rijeka - Bojan Šober, Strossmayerova 4 51000 Rijeka
E-mail: 
Bojan@Sober.hr
Klupski sastanci: 
1. i 3. četvrtak – 19.00 Grand Hotel Bonavia, HR-51000 Rijeka, Dolac 4
Broj računa: 
HR 0723400091100182057
Matični broj: 
0263290
OIB: 
21602875188
Klub osnovan: 
16. Travanj 1992
Potvrdna svečanost: 
16. Prosinac 1993
Klub osnivač: 
Lions club Zagreb
"Kum" kluba: 
PDG Ivica Jakić
Grad: 
Rijeka
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan