Popovača - LC Popovača

Članovi

Uprava

Ime Uloga
Slika korisnika Pavličić, Radmila
Pavličić, Radmila Predsjednik
Slika korisnika Friščić, Olga
Friščić, Olga Prošlogodišnji predsjednik
Slika korisnika Šavorić, Nada
Šavorić, Nada 1. dopredsjednik
Slika korisnika Vlahek, Renata
Vlahek, Renata 2. dopredsjednik
Slika korisnika Smrekar, Jadranka
Smrekar, Jadranka 3. dopredsjednik
Slika korisnika Vlahek, Renata
Vlahek, Renata Ceremonijar
Slika korisnika Merzel, Marijan
Merzel, Marijan Direktor za članstvo
Slika korisnika Malačić, Mira
Malačić, Mira Predsjednik suda časti
Slika korisnika Šavorić, Marijan
Šavorić, Marijan Rizničar
Slika korisnika Sedak, Robert
Sedak, Robert Tajnik

Klub Info

Klupski ID: 
66069 108168
Adresa: 
Lions club Popovača - Tija Žarković-Palijan, HR-44317 Popovača, V.Mikulanica 2
Klupski sastanci: 
1. ili 3. utorak – 19.30 Popovača, Društveni dom Popovača, Trg grofova Erdödy 26
Broj računa: 
HR11 2340 0091 1104 2858 0
Matični broj: 
2631261
OIB: 
49001749792
Klub osnovan: 
2. Ožujak 2010
Potvrdna svečanost: 
12. Lipanj 2010
Klub osnivač: 
Lions club Vereucha, Virovitica
"Kum" kluba: 
Elvira Koić
Grad: 
Popovača
Nekativan klub
Aktivan/neaktivan: 
Aktivan